Florball

zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Florbal (13.4.2016)

Medzinárodný rozvoj

Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko založilo Medzinárodnú florbalovú federáciu (International Floorball Federation – IFF) 12. apríla 1986. V ďalšom desaťročí zaznamenal obrovský rozvoj v mnohých krajinách na celom svete. Keď sa vo Švédsku v roku 1996 konali prvé Majstrovstvá sveta vo florbale, v IFF bolo prihlásených už 18 krajín.

Ďalším krokom bolo, že IFF dosiahla získanie dočasného členstva v General Association of International Sports Federations (GAISF) v roku 2000 a neskôr členstvo v 2004. IFF dnes pozostáva z 40 členov asociácií s viac ako 3 500 klubmi a 200 000 registrovanými hráčmi. Slovensko je členom od roku 1998.

IFF organizuje majstrovstvá sveta, ktoré sa hrajú každý párny rok v kategóriách Muži a U19 (under 19) ženy a každý nepárny rok Ženy a U19 Muži. Navyše sa ešte každý rok hrá Európsky pohár. Výzvou budúcnosti je pre IFF uznanie Medzinárodným olympijským výborom (International Olympic Committee - IOC) a dostať Olympijský štatút pre florbal.